Vandaag presenteerde de Algemene Rekenkamer (ARK) een rapport over de problemen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). CDA-kamerlid Wim van Fessem eist van Minister Verdonk dat zij dit 'kritische rapport' aangrijpt om volop door te pakken met het verbetertraject.

'Al meerdere jaren waarschuwt de nationale ombudsman voor de bestuurlijke en organisatorische problemen bij de IND. Nu onderstreept ook de ARK dat beslistermijnen te vaak niet worden gehaald en de kwaliteit van de informatiestromen te wensen over laat. Dat kan zo niet langer doorgaan. De minister is aan zet', aldus Van Fessem.

Verder geeft de ARK aan dat de minister nadrukkelijker regie moet voeren bij de aanpak van de problemen bij de IND. Van Fessem: 'De minister zal deze handschoen onmiddellijk moeten oppakken. Wij verwachten binnen een jaar concrete en tastbare verbeteringen. We zullen de minister daarbij aanspreken op haar daadkracht'. Voor het CDA betekent dat in ieder geval dat er een positieve impuls moet worden gegeven aan de communicatie en samenwerking
tussen de ketenpartners. De informatievoorziening vanuit, maar ook naar de IND moet worden verbeterd en de behandeling van aanvragen moet gebeuren binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen.
 
bron:CDA