Smeergeld aftrekken van de belasting blijft voorlopig mogen in Nederland. CDA en VVD blokkeerden dinsdag onaangekondigd in de Eerste Kamer een unaniem door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel dat de belastinginspecteur toestaat op smeergeld lijkende kosten voor belastingaftrek te weigeren. Volgens SP-senator Tiny Kox maken CDA en VVD daarmee Nederland ten schande als het enige land in de geïndustrialiseerde wereld dat omkoperij op kosten van de belastingbetaler mogelijk maakt.

Volgens de SP-fractie had de nu brutaal onderuitgehaalde wet er al veel langer moeten zijn. Kox: 'Tien jaar geleden drong de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling er al op aan dat alle geïndustrialiseerde landen belastingaftrek van smeergeld zouden moeten verhinderen. Inmiddels gebeurt dat overal, behalve bij ons. Daar hebben achtereenvolgende regeringen er tien jaar over gedaan om een wetje van à©à©n pagina te produceren. En dat wordt nu op een achternamiddag ook nog eens onderuit gehaald zodat het hele circus opnieuw kan beginnen. Alleen ondernemers die smeergeld betalen zijn daar goed mee.'

Betalen van smeergeld is weliswaar strafbaar, maar zolang er geen strafrechterlijke veroordeling is, gelden de gemaakte kosten als van de belasting aftrekbare verwervingskosten. Die worden doorgaans gepresenteerd als betaalde provisies in het buitenland. Volgens Kox is het alleszins redelijk dat een belastinginspecteur belastingaftrek weigert als een ondernemer niet kan duidelijk maken wie hij wat, wanneer, in welke vorm en waarvoor aan zogenaamde provisies betaald heeft. Hij noemde de opstelling van CDA en VVD een blamage voor zowel Nederlandse burgers als voor het buitenland, waar wel maatregelen genomen zijn tegen deze vorm van corruptie.

CDA-staatssecretaris Wijn liet weten dat hij het betoog van de SP-fractie goeddeels steunde maar zich ook verplicht voelde koppen te tellen. CDA en VVD hebben in de Senaat een krappe meerderheid. Een oproep van Kox om beide fracties nog eens van hun foute standpunt te overtuigen, leek de staatssecretaris kansloos: 'Als ze zich niet laten overtuigen door het terechte verhaal van de SP, wie ben ik dan om het nog eens te proberen?' verzuchtte hij, waarna hij zijn voorstel terugtrok. Hij kon geen inschatting maken van hoeveel belastinggeld er op deze wijze in de achterliggende jaren en de komende
tijd wordt misgelopen. Dat er smeergeld wordt betaald en afgetrokken is volgens hem echter een vaststaand gegeven.

bron:SP