Op donderdag 30 juni is de commissie Leemhuis gekomen met haar evaluatie van het politiebestel. CDA-kamerlid en politiewoordvoerder Rendert Algra vindt dat de commissie in het rapport met een 'gedegen analyse' komt van het Nederlandse politiebestel. 'Het kabinet is nu aan zet en zal aan de slag moeten met de standpuntbepaling over de toekomst van het politiebestel. De conclusies en aanbevelingen van Leemhuis vormen hiervoor een goede aanzet en de hoofdlijnen wijzen hiervoor ook de juiste denkrichting aan', aldus Algra.

Algra: 'Het rapport constateert terecht dat de invulling van het politiebestel lokaal moet worden verankerd en nationaal moet worden versterkt. In ieder geval is duidelijk geworden dat meer centrale invloed op beheerstaken goed zou zijn. Op het gebied van ICT en ten aanzien van politiewagens heeft de ervaring van de afgelopen jaren geleerd dat meer centrale aansturing wenselijk is'.

Tenslotte benadrukt de CDA'er dat het bijzonder positief is dat de commissie concludeert dat de Nederlandse politie goed functioneert en dat de reorganisatie van de politie in 1994 heeft geleid tot een verbetering in de effectiviteit, kwaliteit en slagkracht van het politie optreden. Algra: 'De komende tijd zal gebruikt moeten worden om te kijken hoe goed, nog beter kan'.

bron:CDA