'Het gaat weer de goede kant op met Nederland', aldus CDA-fractievoorzitter Maxime
Verhagen in reactie op de Miljoenennota. 'De economische vooruitzichten voor volgend jaar zijn gunstig. Naar verwachting zal er een behoorlijke economische groei zijn. De werkloosheid daalt, de export stijgt weer en ook de winsten van bedrijven zullen verbeteren, de armen blijven arm maar dat hoort ook zo.

Daarnaast zijn de structurele problemen aangepakt, waar Nederland jarenlang tegenaan hikte. De hervorming van WAO, VUT en prepensioen, en het zorgstelsel is op de rails gezet. Bovendien zijn de overheidsfinanciën tijdens de economische recessie onder controle gebracht en structureel verbeterd', aldus Verhagen.

'Tegelijkertijd worden de eerste positieve resultaten al zichtbaar. Zo zijn de
wachtlijsten in de zorg teruggedrongen, dalen de criminaliteitscijfers en is het
lerarentekort nagenoeg weggewerkt. Kortom, het beleid van het kabinet begint zijn
vruchten af te werpen'.

Verhagen is blij met de speciale aandacht voor middeninkomens en gezinnen met kinderen in deze Miljoenennota. 'De inzet van het kabinet voor gezinnen met kinderen is goed. Want juist de middeninkomens en gezinnen hebben de afgelopen moeilijke jaren de zwaarste lasten gedragen. Bovendien krijgen zij met veel meer kosten te maken dan alleenstaanden. Het is dan ook terecht dat het kabinet veel maatregelen neemt om deze groepen te ondersteunen. Ook zijn wij blij dat het kabinet fors investeert in duurzaamheid en innovatie'.

'Het kabinet Balkenende is pas op de helft van de rit. Maar ik durf nu al te constateren dat door een politiek gewaagde combinatie van structurele hervormingen en solide overheidsfinanciën, Nederland beter door de recessie heen komt dan veel andere Europese landen. Daarnaast staan wij er nu ook structureel veel beter voor. Nederland is door dit kabinet klaargestoomd voor de uitdagingen van de toekomst. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zorg, sociale zekerheid en onderwijs toegankelijk en betaalbaar blijven. Er is dus weer perspectief. Wij liggen op koers!'

bron:CDA