Vandaag pleit CDA kamerlid Vietsch tijdens de begrotingsbehandeling Volksgezondheid voor het behoud van de financiering aan zorgboerderijen. Vietsch: 'De keuzevrijheid van patiënten en cliënten staat voor ons voorop'. Met een zogenaamd Persoons Gebonden Budget (PGB) moeten mensen zelf kunnen beslissen waar en hoe zij wonen.

 

Zorgboerderijen vindt het CDA een goed voorbeeld van zorg in natura. Het PGB is hierbij gebruikt om een alternatief te creëren voor bestaande zorginstellingen waar men niet tevreden over de zorg was. Op een zorgboerderij verzorgt bijvoorbeeld een verstandelijk gehandicapte hulpboer onder begeleiding dieren. Het dagritme, het nuttig bezig zijn en de verantwoordelijkheid voor dieren zorgt dat de hulpboer eigen waarde krijgt en zich ontwikkeld binnen zijn mogelijkheden. Bij de begroting verleden jaar is Vietsch al uitgebreid op zorgboerderijen ingegaan. Vietsch: 'Ik ben zeer verbaasd dat de financiering voor het Steunpunt Landbouw en Zorg stopgezet is, ik wil juist dat deze financiering volgend jaar blijft bestaan'.

Vietsch wil verder dat er een voorziening komt voor ondersteuning en financiering van
cliëntenraden.  Nu zijn er organisaties die weigeren hun cliëntenraad te
financieren. Patiënten moeten in staat gesteld worden meer invloed uit te oefenen op
het beleid dat zorginstellingen voeren. Hiervoor is een goed functionerende
cliëntenraad noodzakelijk. Vietsch: 'Het is positief dat bij ziekenhuizen,
revalidatiecentra, GGZ Nederland en de VGN de financiering van de cliëntenraden
onderling geregeld is en dat deze financiering in de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (WMCZ) geregeld gaat worden'. Voor bepaalde zorginstellingen waar de kwaliteit van zorg momenteel ter discussie staat, duurt het echter te lang voor de wet er is. Daarom moet er nu een eenmalige projectsubsidie komen die direct ten goede komt aan het werk van cliëntraden ter overbrugging van de periode tot aan de wijziging van de WMCZ.

bron:CDA