De rechtbank Utrecht verleent de rechter-commissaris verlof om het bij baby Donna afgenomen celmateriaal af te geven aan de officier van justitie, zodat deze het ter beschikking kan stellen aan de Belgische onderzoeksrechter. Aan alle voorwaarden op basis van de wet en het Uitleveringsverdrag is voldaan.

De Belgische onderzoeksrechter wil DNA-onderzoek laten verrichten in het kader van het strafrechterlijk onderzoek naar de Belgische draagmoeder. De rechtbank treedt niet in de vraag of het DNA-onderzoek van belang is voor het strafrechtelijk onderzoek in België.
Bron: Rechtbank Utrecht