De Nederlandse Hartstichting, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en de Europese Unie (EU) lanceren deze maand een grootschalig onderzoeksprogramma naar celtherapie. Het bestaat uit drie onderzoeksprojecten die een unieke combinatie vormen van onderzoek bij patiënten, fundamenteel onderzoek en onderzoek dat een brug slaat tussen deze twee onderdelen. Hiermee hopen ze in de toekomst de schade na een hartinfarct te kunnen herstellen, wat een doorbraak voor honderdduizenden patiënten in Nederland zal betekenen.
Onherstelbare schade tóch herstellen
Deze maand wordt een grootschalig onderzoeksprogramma naar celtherapie gelanceerd, mogelijk gemaakt door de Nederlandse Hartstichting, het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) en de Europese Unie (EU). De hoop is dat celtherapie in de toekomst de schade na een hartinfarct zal herstellen. Bij veel hart- en vaatpatiënten zijn het hart en/of de bloedvaten onherstelbaar beschadigd. De huidige beschikbare behandelmethoden kunnen deze schade niet repareren. Als dit onderzoeksprogramma de gewenste resultaten oplevert, zal dankzij celtherapie voor het eerst echte genezing na een hartinfarct mogelijk worden. Dit zou een enorme doorbraak betekenen voor honderdduizenden patiënten in Nederland.

Unieke combinatie van 3 onderzoeksprojecten
Celtherapie ofwel celtransplantatie (het inbrengen van cellen zoals stamcellen in ziek weefsel) is een onderzoeksgebied dat sterk in ontwikkeling is. Tot nog toe is onvoldoende uitgezocht welke effecten het injecteren van stamcellen op het hart heeft. Voordat celtherapeutische behandeling van patiënten plaats kan vinden, is nog veel gedegen wetenschappelijk onderzoek nodig. Het onderzoeksprogramma van de Hartstichting, het ICIN en de EU wil hierin voorzien. Het bestaat uit drie onderzoeksprojecten die een unieke combinatie vormen van onderzoek bij patiënten, fundamenteel onderzoek en onderzoek dat een brug slaat tussen deze twee onderdelen:

* Onderzoek bij patiënten (HEBE-studie)
Deze studie, vernoemd naar de Griekse godin van de eeuwige jeugd, bestudeert of het inspuiten van beenmergcellen of witte bloedcellen het door een infarct beschadigd hart versterkt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten die net een hartinfarct hebben doorgemaakt.

* Fundamenteel onderzoek (HeartRepair-studie) In dit project bestuderen onderzoekers hoe cellen in een embryo zich ontwikkelen tot de verschillende typen hartspiercellen. Dit levert kennis op over hoe stamcellen het hart kunnen instrueren tot het maken van de juiste hartspiercellen in een falend hart. De HeartRepair-studie is het eerste EU-project op het gebied van hart- en vaatziekten in Nederland. Op 19 januari 2006 gaat dit onderdeel officieel van start.

* 'Brug tussen laboratorium en patiënt'
In dit programmaonderdeel analyseren wetenschappers welke het meest geschikt zijn voor celtransplantatie. Daarnaast kijken stamcellen na injectie op de juiste plek terecht komen en of zij zich daadwerkelijk tot hartspiercellen ontwikkelen.
De bundeling van deze drie onderdelen biedt de unieke kans het gebruik van stamcellen bij patiënten echt te laten slagen.
bron:Hartstichting