Wethouder Jelsma (Sociale Zaken) van de gemeente Leidschendam-Voorburg verwelkomt aanstaande maandag 20 juni 10 vergunninghouders als nieuwe inwoners van de gemeente. Deze vergunninghouders woonden de afgelopen jaren in opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en worden nu als groep geïntroduceerd in de gemeente.

 

In de opvang zijn zij na het verkrijgen van een vergunning gestart met inburgeren. Tijdens het ontvangst zal de algemeen directeur van het COA, mevrouw N. Albayrak, de dossiers van de vergunninghouders officieel overdragen aan de wethouder.

Het officiële welkom in de gemeente Leidschendam-Voorburg maakt deel uit van een nieuw introductieprogramma. Het introductieprogramma is een onderdeel van het project Inburgeren in de centrale opvang dat het COA in 2004 is gestart. Diverse instanties waarmee de vergunninghouder te maken krijgt, werken daarbij heel nauw samen. Het doel is naast het verkrijgen van een woning ook het vinden van werk. De vergunninghouder wordt daarbij ondersteund door de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, het CWI, Emplooi en Vluchtelingenwerk Leidschendam-Voorburg. Zowel Emplooi als Vluchtelingwerk hebben ruime ervaring in het begeleiden van vluchtelingen.
Versnelde integratie van de vergunninghouders is op deze manier mogelijk, omdat veel zaken van te voren al door de samenwerkingspartners zijn geregeld. De komende periode worden effecten gemeten van de op deze manier introduceren van vergunninghouders.

bron:COA