Fabrikanten van chemische-, rubber- en kunststofproducten zijn anno 2005 de meest
innovatieve sector van het Nederlandse MKB. Verder scoort de technisch georiënteerde groothandel verrassend goed. Dat blijkt uit een ranglijst van MKB-sectoren die onderzoeksbureau EIM heeft opgesteld.

Innovatie moet onze economie vlot trekken. Het belang hiervan wordt door beleidsmakers alom ingezien: een InnovatiePlatform denkt onder leiding van premier Balkenende na over te nemen maatregelen. Voor een breed publiek blijft het vaak echter onduidelijk in welke sectoren bedrijven actief bezig zijn met innovatie, en welke niet. Daarom heeft EIM een ranglijst opgesteld van de meest innovatieve sectoren van het MKB. De ranglijst telt 58 sectoren.

De meest innovatieve sector is de chemische-, rubber- en kunststofindustrie. Daarbij
behoren fabrikanten van verf, lijm, parfum en cosmetica, maar ook rubberbanden en
halffabrikaten van kunststof. Zij bevinden zich in een zeer turbulente omgeving, waarbij producten van vandaag morgen al niet goed genoeg meer zijn. Concurrentie uit
lagelonenlanden zorgt voor prijsdruk, waarop ondernemers reageren door zich te richten op innovatieve, hoogwaardige complexe producten.

Verrassend is dat de technisch georiënteerde groothandel goed scoort. Handelsbedrijven in machines, apparaten, gereedschappen en motoren prijken op de vijfde plaats van de ranglijst. Deze bedrijven zijn al lang geen 'dozenschuiver'meer: zij hebben zich ontwikkeld tot actieve bedrijven die zelf ook producten ontwikkelen, nieuwe diensten introduceren en veel investeren in nieuwe distributiesystemen. In toenemende mate is sprake van kop-staartbedrijven: de groothandel bedenkt voor haar afnemersmarkt de specificaties van het product en laat die door toeleveranciers in binnen- en buitenland verder ontwikkelen.

De laatste plaats op de ranglijst is voor de markt- en straathandel. Ondernemers zijn hier minder genegen om te innoveren. Vaak hebben zij ook een homogeen product dat in de kern weinig mogelijkheden biedt tot differentiatie. Deze ondernemers staan ook het best in verbinding met hun klanten.

bron:EIM