"Het kabinet wil bijdragen aan de ISAF-missie in Afghanistan. Wij willen de bevolking van Afghanistan helpen." Dat zei premier Balkenende vrijdag na afloop van de ministerraad over de Nederlandse bijdrage aan de uitvoering van het NAVO besluit de ontwikkeling in Afghanistan te steunen met het sturen van extra militairen."De ChristenUnie is tevreden dat de bewindslieden van D66 'om' zijn en nu op één lijn zitten met de andere leden van het kabinet, zodat er dan toch nog een besluit genomen kon worden.

Met dit besluit maakt het kabinet een einde aan een heel vervelende situatie, die veel schade heeft berokkend. Het uitblijven van een kabinetsbesluit was een beschamende vertoning voor onze militairen, die zich gereedmaken voor uitzending. En het heeft ook het aanzien van Nederland in de internationale gemeenschap geen goed gedaan. Nu zijn we dan eindelijk zover dat de Tweede Kamer een inhoudelijk debat over de missie kan hebben. De ChristenUnie zal haar standpunt bepalen, zodra we beschikken over alle relevante informatie om een verantwoorde keuze te kunnen maken". De vraag is nog of met de militaire missie een ongestoorde productie van opium gewaarborgd kan worden.
bron:Christenunie