Een aantal chronisch zieke ziekenfondsverzekerden stapt naar de rechter om alsnog hun no claim voor 2005 op te eisen. Ze stellen dat minister Hoogervorst een korting in het leven heeft geroepen die mensen met een chronische ziekte discrimineert. De rechtzaak is een initiatief van en wordt gefinancierd door Actiegroep 'No Claim, No Way' die is opgericht door SP-Kamerlid Agnes Kant.

'Ziek betaalt voor gezond,' stelt Kant. 'Het is een oneerlijk systeem waar chronisch zieken en gehandicapten buiten hun schuld de dupe van zijn. Het beste kan de no-claim daarom worden afgeschaft, op z'n minst voor chronisch zieken.'Verzekerden krijgen een deel van hun premie terug als ze minder dan 255 euro ziektekosten hebben gehad. Men zou zo kostenbewust worden gemaakt. De 15 eisers zijn chronisch ziek en hoe kostenbewust ze ook zijn, zij kunnen door bijvoorbeeld een spier- of nierziekte nooit voor de no-claimkorting in aanmerking komen. Zo wordt hen een voordeel onthouden dat wel aan anderen ten deel valt en dat is een vorm van ongelijke behandeling die volgens hen onrechtvaardig en onrechtmatig is.

De chronisch zieken zien drie mogelijkheden om de onrechtvaardigheid uit het systeem te halen:
- schaf de no-claimkorting af;
- geef een premierestitutie gelijk aan de no-claimkorting;
- hou bij chronisch zieken rekening met het bedrag dat zij door hun ziekte sowieso kwijt zijn, ongeacht hun kostenbewustzijn.

bron:SP