Harry Bruijniks, Voorzitter van de Hoofddirectie van Laurus N.V.: 'Ofschoon de identieke omzet in het derde kwartaal vergeleken met het eerste halfjaar geleidelijk een lichte verbetering toont, is de cumulatieve identieke omzet nog steeds duidelijk negatief. Het aantal kassatransacties laat in het derde kwartaal een verbetering zien.

 

Bij de pilot winkels van Lekker & Laag Superstores is het aantal kassatransacties in het derde kwartaal met circa 30% gestegen t.o.v.  het eerste halfjaar. De stijging van het aantal transacties betekent dat de winkels meer klanten trekken of dat bestaande klanten de winkel vaker bezoeken. De gemiddelde besteding bij de winkelformules is echter nog te laag. Onze activiteiten zullen zich de komende tijd dan ook vooral richten op verdere versterking van de klantenloyaliteit.

'De Nederlandse levensmiddelenmarkt kent in de komende jaren een structureel lager margeniveau dan voorheen. Binnen het herstelplan 2003 - 2008 is het
streven van Laurus daarom gericht op een evenwichtige verdeling van de omzet over de 'bovenkant' en de 'onderkant' van de markt. Het is de bedoeling dat de
bovenkant van de markt wordt bediend met de full-service formule Super de Boer, en de onderkant met de formules Edah Lekker & Laag en Lekker & Laag Superstores. De twee laatste formules zullen steeds meer naar elkaar toegroeien.

bron:Laurus