Het bestuur van SGR heeft het SGR-deelnemerschap van CNN Tours BV te Amsterdam op 7 februari 2006 met onmiddellijke ingang beëindigd omdat CNN Tours kennelijk in een situatie van financieel onvermogen verkeert.

Dit betekent dat reisovereenkomsten die vanaf 8 februari 2006 met CNN Tours BV worden gesloten niet onder de garantie van SGR vallen.
bron:SGR