Jaap Jongejan, voorzitter van de CNV BedrijvenBond, stelt voor om - samen met werkgevers en overheid - een voorlichtingscampagne te starten om het Nederlandse publiek beter te informeren over de werkzaamheden van ambulancepersoneel. 'Dit is dringend noodzakelijk om zo toenemend agressief gedrag, gericht tegen deze hulpverleners, te voorkomen.'

'Het gebeurt veel te vaak dat ambulancepersoneel agressief wordt behandeld, terwijl zij trachten hulp te verlenen. Dat is onaanvaardbaar. En dat moeten we ook snel duidelijk maken.'

Afgelopen weekend is er weer een ambulancemedewerker tijdens zijn werk in Amsterdam geslagen. De bond is het dan ook eens met de oproep van burgemeester Cohen van Amsterdam, richting het personeel om aangifte te doen zodra zij agressief worden behandeld. 'Maar alleen aangifte doen, zal agressie niet voorkomen', aldus de vakbondsvoorzitter, 'los daarvan, dan is het kwaad al geschied.'

Jongejan heeft van zijn leden - werkzaam op de ambulance - begrepen dat zij steeds vaker met geweld worden geconfronteerd. 'Dit gedrag volgt vaak op verkeerde verwachtingen en vloeit voort uit onbegrip voor het werk van ambulancemedewerkers.

Zo weten veel mensen niet dat ambulancehulpverleners moeten zorgen dat een patiënt stabiel is voor hij of zij wordt vervoerd. Hun taak is het bewaken van vitale functies. Dat gebeurt vaak ter plekke of in de ambulance. En die is met veel betere apparatuur uitgerust dan een aantal jaren geleden. Echter ongeruste omstanders zien een gewonde patiënt - vaak een bekende of familielid - in een stilstaande ambulance of op straat liggen en begrijpen niet waarom die niet acuut
naar het ziekenhuis wordt vervoerd.'

Daarom pleit de bondvoorzitter ervoor dat de branche de handen ineen slaat en dat er samen met particuliere werkgevers en overheid een voorlichtingscampagne wordt gestart.

bron:CNV