Er moet een einde komen aan de blokkades in de huidige Levensloopregeling. Het CNV presenteert dinsdag het plan Levensloop Nieuwe Stijl met oplossingen die daaraan bijdragen. 'De Levensloopregeling is volgens ons net zo'n belangrijke regeling als ons pensioenstelsel', aldus René Paas, voorzitter van de CNV Vakcentrale. 'Ons is er dus veel aan gelegen om er een succes van te maken. Het is een uniek instrument dat mensen in staat stelt maximaal bij te dragen aan de samenleving. De vergrijzing en ontgroening en de toenemende concurrentie vanuit het buitenland vereisen dat. Onorthodoxe maatregelen schuwen wij daarbij niet', zegt Paas die benadrukt dat het plan niet bedoeld is om de Spaarloonregeling op te heffen.

De hoofdpunten uit het plan zijn:
- Levensloop én Spaarloon: Deelnemers moeten volgens het CNV aan zowel de Levensloop- als de Spaarloonregeling kunnen deelnemen.
- Storting in Levenslooppot bij geboorte kind: Het CNV stelt voor dat de overheid bij de geboorte van een kind een storting doet van maximaal 10.000 euro in de Levensloopregeling van de werknemer. Ouders kunnen dit bedrag samen verdelen, waardoor het voor een gezin met een modaal inkomen bijvoorbeeld mogelijk wordt om gedurende anderhalf jaar tezamen één dag in de week op te nemen voor zorg.
- Levensloop in pensioen: Het spaartegoed in de Levensloopregeling moet bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gestort worden in de pensioenvoorziening van de werknemer. Het CNV vindt het raar dat op dit moment de gelden in de Levensloopregeling belast worden uitgekeerd, zodra iemand 65 jaar wordt.
- Voorschot:  Om ook jongeren te laten profiteren van de Levensloopregeling, stelt het CNV voor dat zij een voorschot op hun Levenslooptegoed kunnen krijgen. Bijvoorbeeld om jongeren met een beperkt opgebouwd tegoed tijd te geven voor de zorg van hun ouders. Dit voorschot moet ook door werkgevers verstrekt kunnen worden.
- Direct fiscaal voordeel: Het CNV stelt voor om de heffingskorting jaarlijks bij stortingin de Levensloopregeling toe te kennen, in plaats van pas bij opname. Het CNV verwacht dat op deze manier het vertrouwen in de regeling bij werknemers wordt versterkt. Uiteindelijk moet zich dit vertalen in een hogere deelname.
- Storten uit Spaarloon in Levensloop: Het moet volgens het CNV mogelijk worden om het saldo in de Spaarloonregeling te gebruiken voor extra storting in de Levenslooppot. Op deze manier krijgen werknemers de gelegenheid om een substantiële storting te doen, zonder dat zij dit direct in de portemonnee voelen.
- Uitvoering ook door pensioenfondsen: Het CNV wil dat ook pensioenfondsen de kans krijgen om de Levensloopregeling uit te voeren. Hiervoor is een herbeoordeling noodzakelijk van de huidige afspraak dat alleen verzekeraars (of dochters van pensioenfondsen) de Levensloopregeling mogen uitvoeren. Volgens het CNV wordt hiermee de sociale dimensie van de Levensloopregeling vergroot.
- Eigen bedrijf: Werknemers moeten de ruimte krijgen om hun Levenslooptegoed aan te wenden voor het opstarten van een eigen bedrijf. Zodat zij in de beginfase niet alleen de tijd hebben maar tevens verzekerd zijn van een basisinkomen.
- Facilitering in cao: Het CNV neemt zelf het initiatief om Levenloop een vaste plek te geven in de cao-onderhandelingen. Onderwerpen in dit gesprek zijn de terugkeergarantie, het recht om Levensloop op te nemen, het voortzetten van pensioenopbouw tijdens opname van Levensloop en de werkgeversbijdrage.

bron:CNV