'Als wij gedegen afspraken kunnen maken met dit kabinet over naleving van de CAO met controle- en sanctiesmogelijkheden, dan staan wij in principe positief tegenover het openstellen van de grenzen voor werknemers uit Polen en andere nieuwe EU-lidstaten.' Dit stelt Gijs Lokhorst, CAO-onderhandelaar Bouwnijverheid van de Hout- en Bouwbond CNV. Lokhorst: "Harde eis is natuurlijk de toepassing van de CAO Bouwnijverheid voor iedereen die werkt en actief is op bouwplaatsen in Nederland.. Dat kun je garanderen door controle op naleving met een sanctiebeleid eraan vast gekoppeld. Dat vereist samenwerking met alle partijen, werkgevers, ministerie, Arbeidsinspectie en werknemers."

Lokhorst onderschrijft de huivering van CDA en PvdA. 'Het is ook logisch. Als je met wat Nederlandse nuchterheid kijkt naar deze problematiek, kun je op je vingers natellen dat we zonder gedegen controle en naleving werkelijk overspoeld zullen worden door Poolse arbeiders in allerlei semi legale en niet legale constructies.'
Zelfstandigen zonder personeel
In de Bouwnijverheid is het probleem van verdringing door werknemers uit bijvoorbeeld Polen een 'hot item'. Lokhorst wordt regelmatig benaderd door leden over oneerlijke concurrentie door zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel). 'Het is natuurlijk een bittere pil als je naar huis wordt gestuurd en je hoort of ziet later dat een Pool jouw werk doet. Veel Poolse arbeiders komen als (schijn) zzp'er naar ons land. Zij kunnen dan concurreren op arbeidsvoorwaarden want zij hoeven geen belastingen en bijdragen voor bedrijfstakeigenregelingen af te dragen. Daarom pleiten wij als Hout- en Bouwbond CNV al tijden voor gelijke voorwaarden voor alle werknemers, inclusief zzp'ers, op de bouwplaats.'
bron:CNV