CNV Publieke Zaak spant op 26 augustus een kort geding aan tegen het Regionale
AmbulanceVervoer (RAV) in Gelderland-Zuid. In plaats van 36 uur dreigen de werknemers vanaf 1 september werkweken van maar liefst 45 uur te maken om hetzelfde loon te behouden. Dit voornemen loopt parallel aan plannen van het kabinet om het mogelijk te maken mensen met slaapdiensten meer dan 40 uur per week te laten werken.

De plannen van het RAV druisen ook in tegen een uitspraak van het Europese Hof van
Justitie, dat bepaalt dat slaaptijd ook onder de werktijd valt en volledig dient te worden uitbetaald.

Nu maken de RAV-ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs werkweken van 36 uur in zogeheten 'parate' diensten. Dit zijn onregelmatige dag-, avond- en nachtdiensten, waarbij ze 36 uur op de post aanwezig moeten zijn en ze klaarstaan om uit te rukken bij ongevallen. Voor het werken in de avond en nacht ontvangen ze naast hun reguliere loon een onregelmatigheidstoeslag. Het plan van het RAV is om per 1 september het aantal parate diensten te beperken en 's nachts te vervangen door aanwezigheidsdiensten. Een werknemer ontvangt hiervoor nog maar 30 procent van zijn huidige onregelmatigheidstoeslag. Voor de gemiddelde werknemer komt
dit neer op een korting van gemiddeld zo'n 700 euro per maand. Om het huidige salaris te houden, moet hij meer uren gaan werken en dan ligt de werkweek rond de 45 uur.

Arbeidstijdenbesluit
Vorige week werd bekend dat het kabinet plannen heeft die het mogelijk maken mensen met slaapdiensten meer dan 48 uur per week te laten werken. Hiervoor moet het Arbeidstijdenbesluit worden aangepast, omdat 40 uur nu geldt als maximum. Het Europese Hof van Justitie bepaalde twee jaar geleden dat aanwezigheidsdiensten als reguliere werktijd moeten worden beschouwd en dus als zodanig moeten worden uitbetaald. Inclusief de volledige onregelmatigheidstoeslag. Dit kan dus grote gevolgen hebben voor werknemers in de zorg en bij de brandweer.

CNV Publieke Zaak vindt dat werknemers maximaal 40 uur inzetbaar mogen zijn. De bond wil dat de oude regeling gehandhaafd blijft. Het kort geding dient op vrijdag 26 augustus 2005 om 9.00 uur voor de rechtbank in Arnhem.

bron:CNV