CNV Dienstenbond is verontrust over de aanpassing van de Wet Gelijke Behandeling. Doordat er geen onderscheid meer gemaakt mag worden op grond van leeftijd bij arbeid leidt dat tot onrechtvaardigheid voor ouderen. Voor hen kunnen geen afspraken meer over afvloeiing in een sociaal plan gemaakt worden. Ook extra vrije dagen voor ouderen behoren niet meer tot de mogelijkheden.

 

CNV Dienstenbond is verontrust over de aanpassing van de Wet Gelijke Behandeling. Doordat er geen onderscheid meer gemaakt mag worden op grond van leeftijd bij arbeid leidt dat tot onrechtvaardigheid voor ouderen. Voor hen kunnen geen afspraken meer over afvloeiing in een sociaal plan gemaakt worden. Ook extra vrije dagen voor ouderen behoren niet meer tot de mogelijkheden.

Voorzitter Dirk Swagerman: 'Dit is een slechte ontwikkeling. De Wet Gelijke Behandeling lijkt zo zijn doel voorbij te schieten. Gelijkheid is uiteraard belangrijk, maar als vakorganisatie vinden wij een onderscheid voor ouderen gerechtvaardigd. De regelingen zijn namelijk objectief gerechtvaardigd. Dan mag er van de wet van worden afgeweken.'

Extra vrije dagen vergroot de inzetbaarheid van oudere werknemers. Ze krijgen meer
rustmomenten. 'Hun individuele belastbaarheidsgrens wordt zo minder snel bereikt' legt Swagerman uit. 'En 55-plussers die op straat komen te staan vanwege hun hoge leeftijd hebben maar een kleine kans  om een nieuwe baan te krijgen. Een ouderenregeling is dan op zijn plaats.'

De voorzitter licht verder toe dat de wet voor jongeren wel voordelen heeft.  'In veel supermarkten ben je te oud en te duur als je 23 jaar wordt. Dan is deze wet een goeie stok achter de deur.'

bron:CNV