KeukenConcurrent Leiderdorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag in strijd met de winkeltijdenwet open geweest. Volgens deze wet moet hiervoor een ontheffing  worden aangevraagd bij de gemeente en zijn de arbeidstijdenwet en een regeling voor toeslagen van toepassing. Leden van CNV Dienstenbond melden dat vestigingen van de KeukenConcurrent, onder meer  die in Kaatsheuvel en Deventer, vaker een nacht open zijn zonder ontheffing van de winkeltijdenwet aan te vragen. Bovendien geven zij aan onder druk te worden gezet om die bewuste nachten te werken. Ook de arbeids-rust verhouding die voor nachtwerk geldt is volgens de leden van CNV Dienstenbond bij de KeukenConcurrent niet conform de arbeidstijdenwet en de cao. Ook de toeslagen-regeling wordt niet altijd goed toegepast.

Ondanks verschillende gesprekken en correspondentie die zijn gevoerd tussen de KeukenConcurrent en CNV Dienstenbond neemt de KeukenConcurrent het nog steeds niet zo nauw met de wet- en regelgeving. Begin januari heeft CNV Dienstenbond de Keukenconcurrent er  voor het eerst op gewezen dat zij meldingen binnen kreeg van haar leden omdat zij zich niet zou houden aan de CAO Wonen en de wetgeving. Daarop heeft een gesprek plaatsgevonden tussen betrokkenen, waarin de Keukenconcurrent botweg ontkende zich niet aan de wetgeving en de CAO te houden.

Behoudens de klachten met het oog op de winkeltijdenwet spelen nog een aantal zaken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, die inmiddels in een brief dd 18 mei door CNV Dienstenbond aan de orde zijn gesteld. Het gaat hierbij om de lengte van de werkweek, de indeling in het loongebouw en de opleidingskosten. Wel zijn sinds januari dit jaar, naar aanleiding van contacten tussen de Keukenconcurrent en CNV Dienstenbond, een aantal arbeidsvoorwaarden aangepast op het niveau van de CAO als het aantal vakantiedagen (van 23 naar 25) en de ziekengeld-uitkering (van 70% naar 100%).
bron:CNV