'Zo'n grootschalige reorganisatie bij Douwe Egberts Nederland is nooit eerder vertoond', zo reageert een verbolgen Thomas de Jong, vakbondsbestuurder van CNV Voeding. Gedurende drie jaar worden er zo'n 600 arbeidsplaatsen geschrapt. Dat betekent dat 1 op de 5 arbeidsplaatsen zou moeten verdwijnen. De Jong: 'Nut en noodzaak is mij niet duidelijk, maar ik wil koste wat kost werkgelegenheidsgaranties voor het personeel.'

Nut en noodzaak van zo'n ingrijpende operatie zijn op dit moment lastig in te schatten. Volgens De Jong komen er naar verwachting zo'n vijfentwintig adviesaanvragen. Die zal de bond samen met de ondernemingsraden nauwgezet bekijken.
De reorganisatie betreft alle vestigingen en afdelingen van het bedrijf. De meeste mensen werken bij de Koffie en Thee. Daar valt dus de grootste klap als het gaat om het aantal mensen. Daarnaast wordt het facilitaire gedeelte geheel uitbesteed en raakt Douwe Egberts zijn research en development activiteiten kwijt.
De Jong: 'Het maakt natuurlijk nogal een verschil of er uitsluitend overtollig vet wordt weggesneden of dat er blindelings wordt gedaan wat moederbedrijf SaraLee vanuit Amerika oplegt. En ik heb het vermoeden dat het vooral dit laatste betreft. Voor mij reden te meer om uiterst waakzaam en argwanend te zijn. Een reductie van 20 procent van het personeelsbestand gaat natuurlijk nooit zonder pijn. Zelfs het beste sociaal plan kan die niet wegnemen.'

Eerder werd al bekend dat de vestiging in Veenendaal geheel wordt opgeheven. En dat de fabrieken van Duyvis en Lassie worden verkocht.
Verder heeft het bedrijf vestigingen in Joure, Amersfoort, Den Haag en Utrecht.

bron:CNV Bedrijvenbond