De onderhandelingen tussen CNV Metaal en elektro en de directie van Philips Semiconductors in Nijmegen (4.300 werknemers) zijn mislukt. De directie wil dat de werknemers per week vier uur langer werken voor het huidige salaris. CNV Metaal en elektro wijst dit af. Volgens de directie van Philips is het nodig werknemers tegen het nu geldende salaris langer te laten werken, omdat het bedrijf kosten wil besparen.

'Cadeautje'
CNV Metaal en elektro staat op het standpunt dat de directie eerst moet aantonen of de huidige cao en bestaande wetgeving niet voldoende ruimte bieden. Philips Semiconductors is daar tijdens de derde onderhandelingsronde, gisterenmiddag en -avond, niet in geslaagd. Ook is volstrekt onduidelijk welke toezeggingen de directie wil doen over behoud van werkgelegenheid en continuïteit van het bedrijf. Bestuurder Arthur Bot: 'Op deze manier is er sprake van een cadeautje van de werknemers aan het bedrijf van tussen de 10 en 20 procent. En werknemers zelf staan met lege handen.'
In het voorstel van de directie moeten werknemers in de ploegendienst in plaats van ruim 33 uur per week 37 uur gaan werken. Personeelsleden in de dagdienst zien hun werkweek opgerekt van 38 uur naar ruim 42,5 uur. De directie zal zich nu beraden op de situatie en over eventuele maatregelen. CNV Metaal en elektro zal op korte termijn de leden raadplegen over de  situatie en over de te volgen koers.
bron:CNV