Het CNV heeft met instemming kennisgenomen van het besluit van staatssecretaris Wijn (Financiën) om de heffing over ontslagvergoedingen uit te stellen tot 30 juni. Toch ziet het CNV liever dat de staatssecretaris het besluit helemaal intrekt. "Wij blijven van mening dat een ontslagvergoeding ten principale niet te vergelijken valt met een vut-uitkering", aldus CNV-bestuurder Rienk van Splunder.

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de ontslagvergoeding van de werkgever niet zal worden afgetrokken van de WW-uitkering. De staatssecretaris heeft echter het voornemen om via een achterdeur deze afspraak alsnog teniet te doen. Hij stelde voor om de ontslagvergoeding van de groep 55 jaar en ouder als een vut-uitkering te beschouwen. Dat betekent een dubbele belastingheffing op de ontslagvergoeding. Het CNV heeft via de Stichting van de Arbeid hiertegen onlangs bezwaar aangetekend.

Staatssecretaris Wijn heeft nu het voornemen om dit besluit te betrekken bij het Tweede Kamerdebat over het WW-advies van de SER. Dit debat begint op 30 juni. Het CNV ziet niets in dit voornemen. Het CNV is van mening dat een ontslagvergoeding op geen enkele wijze vergeleken kan worden met een vut-uitkering. "Ontslag is niet vrijwillig en mag al helemaal niet gezien worden als een vervroegde uittreding", zegt Van Splunder. Het CNV roept de staatssecretaris op om het besluit in te trekken

bron:CNV