Meer dan tweehonderd van de ruim tweeduizend werkgevers in de toeringcar- en taxibranche betalen geen premie voor de prepensioenregeling van hun werknemers. Dit blijkt uit cijfers van het pensioenfonds. Het probleem spitst zich vooral toe op de premie voor de overgangsregeling in het vroegpensioen. Doordat de premie niet wordt betaald, kunnen werknemers niet met vervroegd pensioen. Volgens CNV Tour en CNV Taxi is dit een onaanvaardbare situatie en zullen de bedrijven moeten worden gedwongen aan hun verplichtingen te voldoen.

Inmiddels is een incassobureau op de zaak gezet dat de bedrijven tot betalen moet aanzetten. Mocht dit niet baten, dan kan het pensioenfonds altijd nog een juridische procedure in gang zetten.
CNV Tour en CNV Taxi vinden dat de werknemers van de wanbetalers bovendien moeten worden ingelicht over de situatie. Bestuurder Peter de Ridder van CNV Taxi: 'Het kan zelfs voorkomen dat werkgevers wel premie inhouden, maar die pensioenpremie vervolgens niet afdragen aan het pensioenfonds. Daarom vinden wij dat werknemers moeten worden ingelicht, ook al omdat door uitblijvende betaling hun vervroegde uittreding (62 jaar) onmogelijk kan worden.'

CNV Tour en CNV Taxi roepen hun leden op hun loonstrook goed te controleren en bij twijfel contact op te nemen.

In de toer- en taxibranche werken in totaal circa 52.000 werknemers bij zo'n 2.300 bedrijven.

bron:CNV