Het onderzoek van de Arbeidsinspectie over agressie in de geestelijke gezondheidszorg heeft CNV Publieke Zaak niet verrast. In de inzet voor de cao GGZ heeft CNV Publieke Zaak concrete voorstellen opgenomen om agressie te beperken. Tot nu toe is hierover tijdens het cao overleg nog geen akkoord bereikt volgens onderhandelaar Sandra Franken.

Meer dan de helft van de gecontroleerde instellingen in de geestelijke gezondheidszorg spant zich nog niet voldoende in om werknemers te beschermen tegen agressie en geweld van cliënten. Dit concludeert de Arbeidsinspectie in het rapport Geestelijke Gezondheidszorg 2004. Het rapport bevat de resultaten van inspecties bij ruim negentig instellingen. In totaal werden van deze instellingen 414 locaties bezocht. De onderzoeken vonden plaats met het oog op de hoge arbeidsrisico's waarmee werknemers hier te maken hebben. Het gaat om lichamelijke en geestelijke belasting, agressie en geweld. In de sector werken ongeveer 60.000 mensen.

Garanties
Bestuurder Sandra Franken van CNV Publieke Zaak: 'Voor werknemers betekenen agressie en geweld een grote belasting in het werk. Daarom is het jammer dat de werkgevers binnen de GGZ in 2004 niet tot een vervolg arboconvenant wilden komen. Dat is de reden waarom onze leden cao-garanties voor veiligheid van de werknemer willen. Optreden tegen agressie en geweld start met het paal en perk stellen aan grensoverschrijdend en agressief gedrag van cliënten. Helaas komt het nog te vaak voor dat er geen aangifte bij de politie wordt gedaan als een cliënt de wet overtreedt door bedreiging of agressie.' Bij de cao-onderhandelingen heeft CNV Publieke Zaak dit als eis opgenomen.

Gezonde werkplek
Ook via het arbeidsmarktbeleid zet CNV Publieke Zaak in op een gezonde en veilige werkplek voor alle werknemers in de GGZ. CNV Publieke Zaak heeft dan ook een voorstel gedaan voor een project Gezond en veilig werken. Dit voorstel wordt op dit moment nader uitgewerkt. 'Individuele werknemers moeten op de werkplek merken dat het ernst is. Het onderzoek van de Arbeidsinspectie toont aan dat de eerste stappen zijn gezet, maar dat juist nu het van belang is een veilige werkplek op de agenda te houden en maatregelen te nemen. In nog veel te veel instelling blijft het bij mooie woorden', aldus Sandra Franken.

bron:CNV