Het CPB-rapport (CEP)  van dinsdag geeft volgens het CNV aan dat er ruimte is voor extra investeringen in de koopkracht en onderwijs, stelt CNV-voorzitter René Paas. 'Als het kabinet echt het vertrouwen van de burgers wil herstellen, moet het nu de groepen die er in koopkracht op achteruit gaan compenseren. Maar bovenal stevig investeren in onderwijs, want dat zorgt voor werkzekerheid van de toekomstige generaties. Scholing zorgt voor participatie en innovatiekracht van werknemers.'

Paas wijst er nogmaals op dat 'als wij de investeringen in onderwijs in ons land vergelijken met die in het buitenland, wij minder dan gemiddeld blijken te investeren. Dat moet echt anders.' Het CNV pleit voor structureel meer geld en investeringen in onderwijs. Paas: 'Iedere dag die je daarmee wacht, haken weer nieuwe mensen af. Komen er weer nieuwe jongeren bij zonder opleiding of perspectief op een baan. Je kunt daar in de begroting voor 2007 niet meer met goed fatsoen omheen kijken. Ik wil zelfs wel een heel concrete doelstelling formuleren: in 2011- aan het einde van de volgende kabinetsperiode - investeren wij meer dan het gemiddelde van de EU én presteert ons land meer dan gemiddeld.' Volgens de CNV-voorzitter betekent dit concreet dat we al in 2007 kunnen streven naar kleinere klassen en extra geoormerkt geld voor scholen met veel achterstandsleerlingen, bijvoorbeeld voor extra studiebegeleiding.
Koopkracht gaat over meer dan alleen de loonstrookjes van mensen. 'Het gaat ook om vertrouwen. Maakt het kabinet beloften waar?' Dit is volgens de CNV-voorzitter de kans voor het kabinet om duidelijk te maken dat ze de onrust en ontevredenheid van burgers serieus neemt. 'Het gaat er nu niet om lukraak zoet uit te delen, maar dit met beleid te doen. Koopkracht en onderwijs zijn dan cruciaal. Koopkracht, omdat het onmisbaar is voor het vertrouwen in de economie. Onderwijs, omdat het gaat om de toekomst van ons land.'
bron:CNV