CNV Voeding heeft de directie van ADM Europoort vandaag een ultimatum gesteld. Bij de Rotterdamse sojaverwerker, voormalige dochter van Unilever, heeft de bond een conflict over zowel de cao, als over een op handen zijnde reorganisatie. 'Als ADM niet voor woensdag 10 mei, 17.00 uur aan onze eisen tegemoet komt, sluit ik stakingen niet uit', aldus CNV-bestuurder Gerard van Dijk.

Het cao-conflict draait om het loonbod, de pensioenpremie, loondoorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.Voor de 300 werknemers biedt ADM Europoort niet meer dan 3,75 procent loonsverhoging voor een periode van twee jaar en zeven maanden. De leden van CNV Voeding willen in twee jaar en vier maanden, vier procent loonsverhoging. Daarnaast speelt een conflict over een reorganisatie (de tweede binnen een half jaar), waarbij zo'n vijftien banen verloren gaan. De ondernemingsraad weigerde al eerder de adviesaanvraag van de directie in behandeling te nemen, omdat er geen sociaal plan was afgesloten.
'Ik doe een beroep op het gezonde verstand van de directie van ADM Europoort. Want als die op deze manier doorgaat winnen ze nooit het vertrouwen van hun werknemers', aldus Van Dijk.

bron:CNV