Wat betekent het om te wonen, te werken en vakbondswerk te bedrijven in een voormalig communistisch Oostblokland? Vier bestuurders van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) gaan van maandag 3 tot en met vrijdag 7 oktober in Roemenië op zoek naar de antwoorden. De reis is tevens het startschot van de campagne 'Vrouwenwerk Wereldwijd'.

De CNV-bestuurders zijn cao-onderhandelaars bij CNV Publieke Zaak, CNV Dienstenbond, Onderwijsbond CNV en de Politievakorganisatie ACP. Het programma van de reis is aangepast aan de sectoren waarbinnen deze CNV'ers actief zijn. Zo wordt er een bezoek gebracht aan de universiteit in Boekarest, aan een fabriek waar defensiemateriaal wordt geproduceerd en aan een zwarte markt. Sinds de val van het communisme kent Roemenië alsmaar toenemende werkloosheid, veel mensen vinden een nieuwe toekomst in de informele (zwarte) handel. Bij elk programmaonderdeel spreken de CNV-bestuurders met werknemers, werkgevers en vakbondsleden en -leiders van de collega-vakbond Cartel Alfa.

Positie vrouwen
Onderwerpen als arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden komen aan de orde. Daarnaast is er ook nadrukkelijke aandacht voor de positie van vrouwelijke werknemers op de werkvloer en binnen de vakbeweging. Wereldwijd zijn het vrouwen die werken en zorgen combineren. Werken voor bestaanszekerheid, zorgen voor kinderen en familie. Wereldwijd zie je ook dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog ver weg is. Nog steeds verdienen mannen meer dan vrouwen in gelijke functies, is het voor vrouwen moeilijker om de maatschappelijke ladder te beklimmen en blijft het lastig om zorgtaken te combineren met werk.
Tijdens het bezoek aan Roemenië worden ervaringen uitgewisseld. Wat kunnen wij leren van onze Roemeense collega's? Hoe gaan zij om met de combinatie zorg en werk? Wat is er geregeld in cao's op het gebied van zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, kinderopvang en flexibele werktijden?

 Internationale Collegialiteit
Het doel van de reis is dat de CNV-bestuurders in hun dagelijkse werk een vervolg geven aan hun bevindingen en ervaringen. Heel concreet kan dat door zich aan de
onderhandelingstafel (bijvoorbeeld het cao-overleg tussen werknemers en  werkgevers) hard te maken voor afspraken gericht op Internationale Collegialiteit. Daarbij wordt een bedrag afgesproken, bestemd voor vakbondsprojecten in ontwikkelingslanden, zoals Roemenië. Het CNV streeft ernaar om in deze projecten aandacht te vragen voor de vermindering van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Website
Gedurende de reis wordt een weblog bijgehouden op de speciale website
www.cnvinternationaal.nl/gender (ook te bereiken via een link op www.cnv.nl). Deze
website is vanaf begin oktober 'in de lucht' en zal gaandeweg de campagne 'Vrouwenwerk Wereldwijd' met actuele informatie worden aangevuld. Ook de overige campagneactiviteiten (waaronder een congres op woensdag 7 december) krijgen in de loop van de campagne een plek op deze website.

bron:CNV