CNV Dienstenbond heeft een CAO-onderhandelaarsresultaat bereikt bij Fortis bank met volwassen levensloopafspraken. Het is de eerste CAO in de Financiële Dienstverlening met levensloopafspraken. Bestuurder Ike Wiersinga: 'Alleen met levensloop is het mogelijk eerder te stoppen met werken. Er wordt niks gerepareerd voor prepensioen en VUT. Daarvoor in de plaats komt een werkgeversbijdrage van 3,5 procent. De levenslooppot kan zowel tussentijds als aan het einde van de loopbaan gebruikt worden. Een goede zaak voor jong en oud! Waar elders nog wel eens gerepareerd wordt, hebben wij als CNV Dienstenbond ons voor deze constructie sterk gemaakt.'

Wiersinga is tevreden over de levensloopafspraak. 'In het arbeidsvoorwaardenoverleg hebben wij aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met solidariteit tussen generaties. Een nieuwe regeling moet voor iedereen aantrekkelijk zijn. Dat is nu ook geborgd met 3,5 procent voor iedereen in de pot!' Werknemers vanaf 40 jaar krijgen daarbovenop 3,5 procent extra erbij, oplopend tot werknemers van 55 jaar die 11,5 procent extra krijgen. 'Anders kun je niet stoppen met werken vanaf 62 jaar!', legt de bestuurder uit. 'Met deze afspraken is het pensioendossier gesloten'.

De CAO die loopt van 1 januari 2006 tot 1 januari 2008 kent verder een loonsverhoging van  1,5 procent per 1 januari 2006 en nog eens 1,5 procent per 1 januari 2007. Verder keert Fortisbank maandelijks 15 euro uit als werkgeversbijdrage ter compensatie voor het zorgstelsel, naast de verplichte wettelijke bijdrage aan de basisverzekering. Bij ziekte wordt verder de eerste vier maanden 100 procent, de volgende acht maanden 90 procent, en het tweede ziektejaar 80 procent van het salaris doorbetaald. Na deze twee ziektejaren volgt vervolgens bij volledige arbeidsongeschiktheid een aanvulling tot 80 procent van het salaris. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt over het arbeidsongeschikte deel 80 procent van het salaris uitgekeerd.

bron:CNV