'Iedereen in Nederland moet er volgend jaar minimaal 500 euro op vooruit gaan', stelt Renà© Paas, voorzitter CNV. 'De koopkrachtontwikkeling zoals die nu door het
kabinet is voorgesteld, is onevenwichtig en wekt geen vertrouwen. Het zijn vooral de hogere inkomens die erop vooruitgaan. De midden- en lagere inkomens groeien niet mee. Mensen geloven niet in koopkrachtplaatjes, wel in harde euro's.' Het CNV hoopt dat de Tweede Kamer het kabinet ertoe kan bewegen dat iedereen er volgend jaar minstens 500 euro op vooruit gaat.  CNV-voorzitter Paas heeft vandaag een eerste exemplaar van het CNV-plan, dat daartoe een bijdrage kan leveren, overhandigd aan PvdA-leider Wouter Bos.

Paas was onthutst toen hij vrijdag de eerste cijfers zag van de ontwikkeling van de koopkracht voor verschillende groepen op basis van de laatste kabinetsplannen. 'We hadden al aangekondigd met argusogen naar de inkomensplaatjes te kijken, maar de cijfers die vrijdag naar buiten kwamen, kunnen natuurlijk echt niet. Wij gunnen mensen die twee keer modaal verdienen 5 procent koopkrachtstijging, maar het is onverteerbaar dat verschillende groepen in kwetsbare posities er tegelijkertijd nauwelijks op vooruit gaan. Wij zijn meteen gaan nadenken over alternatieven zodat ook de lagere inkomens mee profiteren van de economische opleving.'

Grootste bezwaar van het CNV bij de kabinetsplannen, is de onevenwichtige
koopkrachtontwikkeling en de verschillende losse maatregelen tezamen nog steeds geen vertrouwen wekken. Paas: 'Het blijft een kruimelvlaai. Mensen geloven nog steeds niet dat ze er volgend jaar à©cht op vooruit gaan. Bovendien is er veel gefocust op de hogere inkomens, maar de lagere inkomens lijken wat vergeten. Ons voorstel komt aan die bezwaren tegemoet. Door de zwakste schouders de meeste steun te geven ontstaat er meer evenwicht.

En we kunnen er voor à©à©n keer voor zorgen, dat volgend jaar iedereen er
à©cht op vooruit gaat.' Maar de CNV-voorzitter vindt het vooral belangrijk ook de 2,5 tot 3 miljoen mensen die op een minimum tot modaal inkomen zitten een koopkrachtimpuls te geven. Paas hoopt dat het kabinet met het voorstel van het CNV tijdig tot bezinning komt. 'Het is nog geen Prinsjesdag.  Als het kabinet het serieus meent met het herstel van vertrouwen van de burger, dan moet het met betere berichten komen. Dit voorstel is daarvoor een eerste aanzet.'

bron:CNV