Het kabinet wil dat in iedere semi-publieke sector binnen een jaar een beloningscode wordt opgesteld. In die code moet elke sector de norm aangeven waarboven de salarissen in die sector in beginsel niet mogen uitstijgen.

Minister Remkes (BKZ), stuurt hierover een brief naar de Tweede Kamer. In de code staat ook de procedure waarmee de beloning wordt vastgesteld en wie hiervoor verantwoordelijk is.
Naleving van de code
Om zeker te stellen dat de codes niet vrijblijvend zijn en om de naleving van de codes te kunnen verbeteren, is aanvullende wetgeving nodig. Het kabinet gaat onderzoeken welke wettelijke maatregelen nodig zijn. Ook vraagt het kabinet advies aan deskundigen over de vraag voor welke sectoren en instellingen de norm moet gelden.

Het kabinet gaat ervan uit dat een overtreding van de norm in eerste instantie bekend wordt wanneer sectoren de inkomens openbaar maken. Omdat overtreding van de norm afbreuk kan doen aan de integriteit van de sector, is dit een stimulans om de code na te leven, verwacht het kabinet.
bron:BZK