De EVD, agentschap voor internationaal ondernemen en samenwerken van het ministerie van Economische Zaken, zal op verzoek van het directoraat-generaal Telecom en Post, bij voldoende belangstelling, een nationaal paviljoen organiseren op de beurs "ICT 4 all", die plaats vindt van 15 tot en met 19 november 2005 te Tunis, Tunesië, ten tijde van de 2e fase van de World Summit Information Society (WSIS). Bedrijven en (kennis-/financiële) instellingen kunnen zich hier presenteren aan een groot publiek van internationale beleidsmakers.

De verwachting is dat ruim 12.000 internationale decision makers van overheid en bedrijfsleven hier aanwezig zullen zijn. WSIS is een VN-project (de ITU - International Telecomunication Union - is initiatiefnemer) met als doel de uitdagingen rond de informatiemaatschappij aan te gaan en de digitale kloof tussen landen in ontwikkeling en reeds ontwikkelde landen te slechten (Digital Divide). De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de WSIS. Naast activiteiten die onze ambassade in Tunis i.s.m. met de UNIDO opzet, zal minister Brinkhorst met een grote delegatie uit de Nederlandse samenleving (Tweede-Kamerleden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) de summit en beurs bezoeken.

Tijdens deze belangrijke summit zal naast de beurs "ICT 4 all" (www.expo.ict4all-tunis.org), een groot aantal workshops, seminars, panel discussies en presentaties worden georganiseerd. Belangrijkste onderdelen van de beurs zijn:

* NETWORKS (het bijeen brengen van stakeholders en uitwisselen van ervaringen)

* SHOWCASE (presentatie van technologie, producten, diensten, innovaties etc)

* DEBATE ( discussies over ervaringen, state of art oplossingen en toekomstige trends)

* ACTION ( (stimuleren van activiteiten voor multi-stakeholders).

Binnen deze onderdelen zal speciaal aandacht zijn voor de vijf thema's van de WSIS "Declaration and Plan of Action", namelijk E-solutions, Inclusive Access, Development & Strategy, Partnership & Financing en Research & Innovation.

bron:EVD