De Bestuursrechter heeft vandaag het beroep van de Bredase Erfgoedstichting (BrES) tegen de monumentenvergunning voor het verbouwen van Museum De Beyerd, gegrond verklaard.

De bezwaren waren in een eerder stadium door de Commissie Bezwaarschriften afgewezen. De precieze motivering van de rechter wordt pas over twee weken bekend.

Het college gaat nu stappen ondernemen om de monumentenvergunning alsnog te verkrijgen. Hiertoe laat het college een bouwhistorisch onderzoek verrichten.

De gemeente gaat nu, vooruitlopend op de motivering opdracht geven tot het verrichten van een bouwhistorisch onderzoek aangezien de kern van het bezwaar van de BrES gericht was op het feit dat de gemeente een dergelijk onderzoek niet heeft verricht.

De gemeente achtte dat ook niet nodig omdat in feite alle benodigde bouwhistorische feiten bekend zijn en ook overlegd zijn in alle procedures.

Als dat onderzoek klaar is zal het college een nieuw besluit nemen op het bezwaar van de BrES. Wat dit precies betekent voor de planning van het museum is nog niet duidelijk.

Het college kan pas na het bekend worden van de motivering van de uitspraak de gevolgen in zijn totaliteit overzien.

bron:Gemeente Breda