Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen(CBG) en de registratie autoriteiten in de overige EU lidstaten beoordelen momenteel nieuwe informatie met betrekking tot het gebruik van het antidepressivum paroxetine (Seroxat) in het eerste trimester van de zwangerschap.

Resultaten van recent epidemiologisch onderzoek zou wijzen op een licht verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij het kind als gevolg van het gebruik van paroxetine door de moeder in het eerste trimester van de zwangerschap. Het betreft aangeboren hartafwijkingen (in het bijzonder ventrikelseptumdefecten) die vaker voorkomen. Deze bevindingen werden niet gezien in eerder onderzoek en niet bevestigd door recent vrijgekomen ander epidemiologisch onderzoek. Overigens wordt het overgrote merendeel van de baby's van vrouwen die in de zwangerschap paroxetine gebruiken gezond geboren.

De resultaten van de bovengenoemde beoordeling worden half september verwacht. Op dit moment is er geen reden om de productinformatie en bijsluiter aan te passen. Ook is er geen aanleiding om met het gebruik van het product te stoppen. Voorschrijvers willen wij graag wijzen op de informatie in de producttekst van de paroxetine bevattende producten. Patiënten wordt geadviseerd bij twijfel over het gebruik van paroxetine niet te stoppen met het gebruik van dit middel, maar hun twijfels te bespreken met de behandelend arts.

bron:CBG