De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, heeft de heer A. van Erk per 1 september benoemd tot waarnemend burgemeester in de Zuid-Hollandse gemeente Bergambacht. Op die datum treedt de heer M.T. van de Wouw aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Ouderkerk. Beide waarnemers nemen de taken over van J.H. Oosters, die afgelopen jaar het burgemeesterschap in beide gemeenten combineerde.

Van Erk (47 jaar) is sinds drie jaar wethouder voor de partij Gemeentebelang en is tevens loco-burgemeester van de gemeente Bergambacht. Zijn benoeming kwam tot stand in goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bergambacht. Dit geldt ook voor de gemeente Ouderkerk, waar de heer Van de Wouw (CDA, 65 jaar) de functie van burgemeester gaat waarnemen. Tot zijn pensionering op 1 juli van dit jaar was Van de Wouw ruim vijftien jaar burgemeester in de gemeente Barendrecht. Daarvoor was hij burgemeester in Voorhout (1976 tot 1989) en wethouder in Zoetermeer (1970-1976).

Vertrekkend burgemeester Oosters was sinds 2000 burgemeester van de gemeente Bergambacht. Het afgelopen jaar combineerde hij deze functie met die van waarnemend burgemeester in Ouderkerk. Na zijn benoeming tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft provinciecommissaris Franssen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de burgemeestersvacatures in Bergambacht en Ouderkerk voorlopig niet open te stellen. Dit advies is uitgebracht nadat het college van Gedeputeerde Staten hierover is gehoord.

De vijf gemeenten in de Krimpenerwaard werken op een constructieve wijze aan hun intergemeentelijke samenwerking. Inmiddels hebben zij elk afzonderlijk hun bestuurskracht laten meten en formuleren zij een gezamenlijke visie op de toekomst van de Krimpenerwaard. Bovendien willen de vijf gemeenten een Krimpenerwaard-raad en overkoepelend bestuur instellen.In het najaar zullen Gedeputeerde Staten hun mening geven over de conclusies die de gemeenten trekken aan enerzijds hun eigen bestuurskrachtmeting en anderzijds aan de visie op hun onderlinge samenwerking.

In afwachting van deze ontwikkeling, en met het oog op de bestuurlijke continuïteit in het gebied, heeft de Commissaris van de Koningin twee waarnemend burgemeesters benoemd die de Krimpenerwaard goed kennen en die kunnen bijdragen aan de voortgaande samenwerking.

bron:Provincie Zuid-Holland