De 'Commissie Bestuurlijke Coà¶rdinatie' onder leiding van Frank de Grave vindt dat het kabinet maatregelen moet nemen om de bestuurlijke drukte in Nederland te verminderen. In het rapport 'Je gaat er over of niet' worden aanbevelingen gedaan om te voorkomen dat meerdere bestuurslagen en teveel bestuurders zich met dezelfde vraagstukken bezighouden. De commissie adviseert een en ander in het kader van het Programma Andere Overheid.

Zo signaleert de commissie dat de omvang van vertegenwoordigende organen, zoals gemeenteraden, kleiner moet. Door de dualisering zijn er meer dan 1500 gemeentebestuurders bij gekomen; wethouders zijn geen lid meer van de raad maar het aantal raadsleden is niet verminderd. Ook is de commissie voorstander van het verlengen van de zittingsduur van gekozen organen van 4 jaar naar 5 of 6 jaar om het gevaar van korte termijnpolitiek te voorkomen. Hiervoor is een Grondwetswijziging nodig.

De commissie pleit ervoor duidelijkheid te creëren door à©à©n bestuurder of bestuurslaag verantwoordelijk te stellen voor het oplossen van een probleem. Deze moet ook voldoende doorzettings - en uitvoeringsmacht hebben om te kunnen handelen.

Inspectiediensten moeten worden gebundeld en voor andere bestuurslagen worden ingezet om meer effectiviteit op te leveren. Nu zijn er verschillende inspectiediensten met verschillende bevoegdheden en werkwijzen die dezelfde mensen en bedrijven controleren. Van elkaars bevindingen gebruik maken gebeurt zelden.

Het kabinet moet ingrijpen als politieke organen niet goed werken of niet voldoen aan de verwachtingen. Er moet een stok achter de deur zijn om vertraging in de uitvoering te voorkomen. Ook moet meer gebruik worden gemaakt van een Lex Specialis zoals de Rotterdam-wet.

De commissie heeft voor het advies vier praktijkvoorbeelden bestudeerd (voortijdig schoolverlaten, bedrijfsontwikkeling Schipholgebied, illegale arbeid, Besluit Risico's Zware Ongevallen). Uit de analyse blijkt dat de bestuurlijke organisatie zo ingewikkeld is dat sommige maatschappelijke problemen niet of nauwelijks worden opgelost. De commissie stelt dat daar verandering in moet komen, wil de overheid weer het vertrouwen genieten van de bevolking en bedrijfsleven.

De overheid moet zich niet met alles bemoeien. Maar wat de overheid doet, moet ze zichtbaar goed doen.

De commissie bestaat uit (oud)-bestuurders en topambtenaren en heeft in het kader van het Programma Andere Overheid van het kabinet de opdracht gekregen om te adviseren over het onderwerp bestuurlijke coà¶rdinatie, een van de thema's voor een rijksbrede takenanalyse.Het rapport 'Je gaat er over of niet' is vanaf 11 juli 2005 beschikbaar op internet via www.andereoverheid.nl.

bron:BZK