Op verzoek van de CNV-Jongerenorganisatie (CNV-J) heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) onderzoek gedaan naar klachten over leeftijdsdiscriminatie bij supermarkten. De bevindingen van dit onderzoek en een toetsing aan de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wet leeftijd) zijn dinsdag 14 februari gepresenteerd in het advies 'Te jong te oud'.

Dit CGB-advies is gebaseerd op klachten van voornamelijk de hulpkrachten, veelal
vakkenvullers, over onder meer:
- niet aangaan arbeidscontract met oudere jongeren;
- advertenties waarin om jong personeel gevraagd wordt;
- niet 'verlengen' van derde tijdelijke arbeidscontract.

Uit het onderzoek - waarin bonden, supermarktbranche en het Ministerie van SZW zijn gehoord - bleek dat vanwege de kosten vaak de goedkoopste en dus de jongste medewerkers worden aangenomen. Het advies van de CGB komt in het kort neer op: goedkope jongeren aannemen voor startersfuncties waar geen opleiding en competenties vereist zijn, mag. Maar contractbeëindiging omdat een jongere te oud en dus te duur is, is in strijd met de wet. Daarnaast wordt aangedrongen op scholing van (tijdelijke en vaste) hulpkrachten opdat zij op de arbeidsmarkt, ook buiten de supermarktbranche, verder kunnen komen.
Kort gezegd: de supermarkten mogen ingevolge de Wet leeftijd de lusten hebben, maar dan ook de lasten. De CGB adviseert werknemers- en werkgeversorganisaties dan ook alert te blijven op verboden leeftijdsonderscheid en dit ook onderwerp van CAO-onderhandelingen te laten zijn. Daarnaast pleit de CGB ook voor scholing voor hulpkrachten.
bron:CGB