Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft de concessies verleend voor vijftien regionale treindiensten. Het gaat om de voormalige contractsectordiensten die door NS Reizigers en NoordNed worden geëxploiteerd. Met deze concessies wordt de huidige situatie in stand gehouden, in afwachting van decentralisatie van deze treindiensten.

De treindienst Leeuwarden - Groningen is gegund aan NoordNed Personenvervoer B.V. en deze dienst wordt gedecentraliseerd per 11 december 2005.
De overige veertien concessies zijn gegund aan NS Reizigers B.V. De looptijd van de concessies is tot eind 2006 of eind 2007. Het gaat om kortlopende concessies zodat de betrokken decentrale overheden voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op overname van de diensten.

Voor vier diensten is gekozen voor een concessie voor een half jaar. De staatssecretaris zal in de komende maanden besluiten of deze diensten in het hoofdrailnet worden opgenomen of dat aparte langjarige concessie(s) worden verleend. Het gaat hierbij om de drie contractsectordiensten in Noord-Holland die niet worden gedecentraliseerd en de dienst Zwolle-Almelo (-Enschede) die pas na 2014 wordt gedecentraliseerd vanwege de realisatie van de tunnel bij Nijverdal.

Voor drie diensten is overeenstemming ten aanzien van decentralisatie per december 2006: Amersfoort-Ede-Wageningen, Nijmegen-Roermond en Maastricht-Kerkrade. Voor de overige diensten verwacht minister Karla Peijs op korte termijn afspraken te kunnen maken met betrokken decentrale overheden.

bron:VenW