De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.) heeft vandaag de voorlopige resultaten naar buiten gebracht van het onderzoek dat het samen met GTI uitvoert naar de explosie van een opslagtank die op 31 mei plaatsvond op de NAM-locatie Warffum. Bij dat tragische ongeval kwamen twee personen die werkzaamheden op de locatie uitvoerden om het leven en raakte een derde gewond. De families van de slachtoffers en directe collega's zijn inmiddels over deze voorlopige resultaten geïnformeerd.

De explosie is veroorzaakt door condensaatdampen uit de tank, die vermoedelijk tot ontsteking zijn gebracht door laswerkzaamheden. Doordat na de ontploffing brand uitbrak, zal de precieze oorzaak echter mogelijk niet meer met zekerheid kunnen worden vastgesteld. De tank bevatte circa 30 kubieke meter condensaat (een lichte oliefractie die bij de winning van aardgas vrijkomt) en ongeveer 170 kubieke meter water.

De laswerkzaamheden waren ondermeer bedoeld om een dampretourleiding te installeren voor het afvoeren van condensaatdampen van de tank naar een nog te installeren compressor. Dit maakte onderdeel uit van een constructie- en renovatieproject op de locatie Warffum, waar sinds oktober vorig jaar geen gas meer werd gewonnen.

Het NAM/GTI-onderzoek richt zich nu met name op de onderliggende oorzaken die hebben geleid tot het tragische ongeluk. De NAM heeft onmiddellijk op andere constructielocaties inspecties uitgevoerd om zeker te stellen dat een dergelijk ongeval daar niet kan plaatsvinden.

De NAM en GTI verwachten dat hun onderzoek nog enige maanden zal duren. De relevante uitkomsten zullen openbaar worden gemaakt, zodat andere bedrijven ervan kennis kunnen nemen en er mogelijk van kunnen leren.

bron:NAM