Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (GR KCV) nam op 27 oktober het besluit tot voornemen van gunning. Het algemeen bestuur nam unaniem het ambtelijke gunningsadvies over. Vanaf 1 januari 2006 zal Connexxion Taxi Services B.V. het Taxihoppervervoer gaan verzorgen. Connexxion heeft van de vijf niet-uitgesloten inschrijvers de economisch meest voordelige aanbieding gedaan.

In de gemeenschappelijke regeling participeren de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en de provincie Noord-Brabant. Vanwege het aflopen van het contract op 31 december 2005 is Taxihopper opnieuw aanbesteed middels een openbare Europese aanbesteding. Uit de inhoud van de aanbiedingen blijkt dat zowel op prijs als op kwaliteit is geconcurreerd.

De overige aanbieders waren Arriva Taxi BV, Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN) BV, Cibatax BV en Munckhof Taxi BV. Zij hebben nog tot 22 november de tijd bezwaar te maken tegen dit voornemen. Daarna treedt de gunning in werking. Momenteel loopt ook nog een beroepsprocedure van Novio Net tegen de rechterlijke uitspraak dat dit bedrijf uitgesloten mocht worden van de beoordelingsprocedure. Vanwege het naderen van de datum van 1 januari 2006 en gezien de duidelijke uitspraak van de rechter over de uitsluiting van Novio Net heeft het algemeen bestuur toch gemeend met de aanbestedingsprocedure verder te kunnen gaan en voorlopig te gunnen.

Het algemeen bestuur verwacht dat de overgang van Novio Net naar Connexxion, zoals gepland op 1 januari 2006 gerealiseerd zal zijn.

bron:Provincie Noord Brabant