Aan deze wedstrijd wordt à©à©n prijs van 2005 euro verbonden, evenals erediploma's voor de genomineerde producties. Er kan per land slechts à©à©n nominatie of prijs toegekend worden

Audio-visuele media (zoals film, video, CD-rm, DVD,...) zijn een vast begrip geworden bij de presentatie van het erfgoed, bij het populair maken van erfgoed, en bij het verspreiden van ideeën en concepten over behoud en beheer van erfgoed. Ze nemen hun plaats in bij de publieke openstelling van historische gebouwen, in musea. Ze spelen bij het aankondigen van bijzondere activiteiten. Ze dienen tot promotie voor of zijn het resultaat van speciale erfgoedactiviteiten (bv. de Erfgoeddagen).
Kortom, moderne audiovisuele producties zijn niet meer weg te denken in de erfgoedwereld.
Ze vervullen in hoofdzaak vier functies:
. opslag van gegevens, informatie, documentatie, soms het registreren en documenteren van verdwijnend erfgoed of traditionele technieken en gebruiken die een erfgoedwaarde hebben
. het ontsluiten van erfgoed in situ, het verschaffen van informatie en achtergronden over specifiek erfgoed in musea en tentoonstellingen,...
. het presenteren van een bepaald erfgoed via de media (o.m. tv), het populariseren van erfgoed voor specifieke doelgroepen en scholen
. algemene of specifieke promotie van erfgoed (o.m. promotionele spots), het aankondigen van speciale erfgoedactiviteiten

Tijdens het Europees Erfgoedforum Conservare 2005 zal bijzondere aandacht besteed worden aan het gebruik van audiovisuele media voor erfgoed. Bedoeling hiervan is:
. aan te tonen op welke wijze moderne audiovisuele middelen hun rol kunnen spelen bij het behoud, het beheer en de ontsluiting van het erfgoed;
. een vergelijking tussen de verschillende benaderingswijzen, media en mogelijkheden toestaan;
. een aanbod aan producties en realisaties te tonen en desgevallend uit te wisselen;
. aanmoedigen van de presentatie van erfgoed via moderne audiovisuele media en in televisie-uitzendingen.

Om die redenen besliste het organisatiecomità© van Conservare 2005 om ter gelegenheid van het Europees Erfgoedforum, dat dit jaar in oktober in Kortrijk (België) plaatsvindt, een speciale prijs uit te reiken voor een belangrijke of bijzonder originele audiovisuele productie die het erfgoed, of een bepaald aspect daarvan, tot onderwerp heeft.
Het betreft audiovisuele documentaire producties gewijd aan behoud, restauratie, beheer, ontsluiting en promotie van roerend, onroerend of immaterieel erfgoed. De producties moeten in 2003, 2004 of 2005 gerealiseerd zijn in à©à©n van de lidstaten van de Raad van Europa. De productie mag maxilaam 50 minuten duren. Ze moeten voor 31 december e.k. ingezonden worden.

De prijs en de erediploma's zullen uitgereikt worden tijdens de openingssessie van Conservare 2005 op 7 oktober e.k.
De bekroonde producties zullen permanent vertoond worden tijdens het Europees Erfgoedforum Conservare 2005, dat van 7 tot 10 oktober 2005 in Kortrijk plaatsvindt.
Ook niet door de jury voor een prijs of nominatie weerhouden inzendingen zullen minstens à©à©n keer tijdens Conservare 2005 op monitoren vertoond worden.

bron:Conservare