Fouten gemaakt tijdens het ontwerpen  en bij de uitvoering van platte dakcontructies zijn de belangrijkste oorzaak van de recente instortingen. Dit is een voorlopige conclusie van de VROM-inspectie.
Door de zware sneeuwval in november 2005, zijn tientallen gebouwen geheel of gedeeltelijk ingestort.  De VROM-inspectie onderzoekt samen met gemeenten, wat de oorzaak hiervan kan zijn. VROM vraagt de gemeenten, waar het probleem speelt, in kaart te brengen wat er mis is gegaan en om welke gebouwen het gaat. Zowel de staat van de dakconstructie, de (bijzondere) weersomstandigheden als de bouwregels moeten in die inventarisatie meegenomen worden. Naar verwachting zal het rapport eind april gepubliceerd worden.
bron:Vrom