Het consumentenvertrouwen bleef, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in september 2005 ongewijzigd ten opzichte van een maand eerder. Consumenten zijn iets positiever geworden over het economisch klimaat. De koopbereidheid bleef zeer negatief. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Het consumentenvertrouwen kwakkelt al geruime tijd. Sinds begin 2004 schommelt het vertrouwen rond een laag niveau zonder duidelijke op- of neerwaartse trend.

Oordeel economisch klimaat verbetert licht
Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat was in september, na correctie voor seizoeninvloeden, iets positiever dan een maand eerder. Consumenten werden vooral positiever over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden veranderden ze nauwelijks van mening.

Koopbereidheid op laag niveau
De koopbereidheid, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, bleef in september laag en had de laagste waarde sinds het begin van deze reeks in 1986. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. Over deze onderdelen veranderden consumenten nauwelijks van mening.

bron:CBS