Het consumentenvertrouwen is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in oktober 2005 gestegen ten opzichte van een maand eerder. Consumenten zijn minder negatief geworden over het economisch klimaat. De koopbereidheid veranderde vrijwel niet. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Sinds begin 2004 schommelt het consumentenvertrouwen rond een laag niveau zonder duidelijke op- of neerwaartse trend. Het vertrouwen lag in oktober op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar geleden.

Oordeel economisch klimaat verbeterd
Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat was in oktober, na correctie voor seizoeninvloeden, minder negatief dan een maand eerder. Vooral het oordeel over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden verbeterde flink. Ook over de economie in de komende twaalf maanden werden consumenten minder negatief.

Koopbereidheid blijft laag
De koopbereidheid, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, veranderde in oktober vrijwel niet en bleef zeer laag. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. Het oordeel over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde iets. Over de eigen financiën in de komende twaalf maanden veranderden consumenten nauwelijks van mening. Ook over het kopen van duurzame goederen, zoals meubels, bleef het oordeel van de consument nagenoeg ongewijzigd.

Werkloosheidsverwachting verbeterd
Het percentage consumenten dat verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen, daalde in oktober naar 38. Dit is de vierde daling op rij en de laagste waarde sinds medio 2002. Twee jaar geleden verwachtte nog 80 procent van de consumenten een stijging van de werkloosheid.

bron:CBS