Het vertrouwen van consumenten is in maart 2006 gestegen ten opzichte van februari. Ze zijn aanzienlijk positiever geworden over het economisch klimaat. De koopbereidheid verbeterde licht. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Hoewel het vertrouwen al ruim een half jaar toeneemt, zijn er nog altijd meer pessimisten dan optimisten.

Consument flink positiever over economie
Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat verbeterde in maart fors. Per saldo waren er evenveel optimisten als pessimisten. Consumenten waren vooral veel positiever over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden. Hier zijn de optimisten nu ruim in de meerderheid. Ook het oordeel over de afgelopen twaalf maanden verbeterde aanzienlijk.
Koopbereidheid iets toegenomen
De koopbereidheid van consumenten nam in maart iets toe. Consumenten vonden de tijd gunstiger voor het doen van grote aankopen, zoals meubels en wasmachines. Over de eigen financiën in de komende en de afgelopen twaalf maanden veranderden consumenten vrijwel niet van mening.
Consumentenvertrouwen in de lift
Het consumentenvertrouwen nam de afgelopen zeven maanden onafgebroken toe, van -27 naar -10. Vanaf het begin van dit jaar zijn consumenten vooral positiever geworden over de toekomstige ontwikkeling van zowel de economie als de eigen financiën. Het vertrouwen van consumenten bereikte in maart de hoogste waarde in vier jaar. Wel is het vertrouwen nog steeds lager dan gemiddeld in de afgelopen twintig jaar.
bron:CBS