Het consumentenvertrouwen is in augustus licht gestegen ten opzichte van juli. Daarmee is het vertrouwen weer vrijwel terug op het niveau van juni. In juli kende het consumentenvertrouwen een kleine terugval. De verbetering in augustus komt doordat de consumenten iets positiever oordeelden over het economisch klimaat. De koopbereid veranderde niet. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Oordeel economisch klimaat verbeterd
De consumenten waren in augustus vooral weer wat beter gestemd over het economische klimaat in de komende twaalf maanden. In juli was dat nog anders. Toen verslechterde juist het oordeel over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden, wat tot een lichte terugval van het consumentenvertrouwen leidde.

Koopbereidheid onveranderd
De koopbereidheid van consumenten is in augustus niet veranderd. Zowel het oordeel over de eigen financiële situatie als het oordeel over het doen van grote aankopen bleef nagenoeg gelijk. 

Optimisten licht in de meerderheid
Het consumentenvertrouwen laat vanaf het najaar van 2005 een duidelijke stijging zien. In augustus dit jaar waren er voor de derde achtereenvolgende maand meer optimisten dan pessimisten onder de consumenten.

bron:CBS