De nieuwe zorgverzekering kan volgend jaar voor veel mensen financieel slecht uitpakken. Zo zijn groepen gepensioneerden en werkende mensen zonder kinderen flink duurder uit. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Consumentenbond heeft gehouden voor de Geldgids die vandaag verschijnt. De bond eist daarom van de minister een volledig rekenmodel.

Het nieuwe zorgstelsel, dat volgend jaar in werking treedt, levert voor grote groepen mensen een onaangename verrassing op. Naast de nominale premie die voor veel mensen hoger uitvalt dan in de huidige situatie, moet een bijdrage over het inkomen worden betaald. Die bijdrage kan oplopen tot EUR 1950,- per jaar bij een inkomen van EUR30.000,- of meer.

De Consumentenbond heeft in zijn tijdschrift de Geldgids zes veelvoorkomende profielen doorgerekend om vast te stellen wat de gevolgen zijn van het nieuwe zorgstelsel voor de verschillende inkomensgroepen. De resultaten zijn schrikbarend: zo gaat bijvoorbeeld een alleenstaande 65+er met een salaris van 30.000 zoals het er nu uitziet EUR 300,- per jaar meer betalen. Ook werkende mensen zonder kinderen kunnen, afhankelijk van hun inkomen en leeftijd een stuk meer gaan betalen. Deze cijfers zijn gebaseerd op de meest recente cijfers, pas na prinsjesdag kunnen berekeningen met zekerheid worden gemaakt.

De Consumentenbond heeft de berekeningen gemaakt omdat het voor mensen met de informatie die nu beschikbaar is erg moeilijk is om zelf uit te pluizen wat het nieuwe stelsel voor de eigen situatie gaat betekenen. Oorzaak hiervan ligt in de onvolledige en onduidelijke voorlichting van het Ministerie van VWS. Zo staat er in de folder die alle Nederlanders in juli hebben ontvangen niets over de inkomensafhankelijke bijdrage. Mensen beseffen daardoor niet dat dit extra kosten met zich mee brengt. De werkgever vergoedt die bijdrage, maar dit is belastbaar. Voor veel mensen betekent dit een aanzienlijke kostenpot. Bovendien krijgen gepensioneerden, zelfstandigen en freelancers geen vergoeding.

De Consumentenbond eist dat minister Hoogervorst meteen na Prinsjesdag met een volledig rekenmodel komt waarmee mensen kunnen berekenen wat zij volgend jaar zullen gaan betalen. Dan presenteert het kabinet de wijzigingen op de diverse regelingen en kan definitief worden berekend wat mensen à©cht kwijt zijn.

bron:Consumentenbond