Het consumentenvertrouwen is in juni 2005, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, voor de tweede achtereenvolgende maand gedaald en uitgekomen op -26. Het vertrouwen is hiermee weer terug op het niveau van begin dit jaar. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

 

De daling van het consumentenvertrouwen komt vooral doordat consumenten somberder werden over het economisch klimaat. Consumenten negatiever over economisch klimaat Consumenten zijn in juni flink negatiever geworden over het economisch klimaat. Vooral over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden werden consumenten behoorlijk somberder. Het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden verslechterde ook.

Koopbereidheid stabiel
De koopbereidheid veranderde vrijwel niet in juni. Het niveau bleef laag. De onderliggende onderdelen van de koopbereidheid kenden wel verschuivingen. Zo is het oordeel over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterd. Daar staat tegenover dat de consumenten over hun financiën in de komende twaalf maanden en vooral over het doen van grote aankopen, zoals meubels, negatiever werden.
Stijging vertrouwen slaat om in daling In de eerste vier maanden van 2005 nam het vertrouwen van de consumenten toe. Echter, in mei en juni daalde het vertrouwen weer fors. Het consumentenvertrouwen is aan het eind van het eerste halfjaar van 2005 weer
terug op het niveau van begin 2005. Het verloop van het consumentenvertrouwen in het eerste halfjaar werd vooral bepaald door veranderingen in het oordeel over het economisch klimaat. De koopbereidheid daarentegen varieerde maar weinig. Het vertrouwen van de consumenten blijft dus laag. Aan het eind van het eerste halfjaar van 2005 waren er per saldo 26 procent meer pessimisten dan optimisten.

Bron: CBS