Consumenten hadden in augustus 2005 minder vertrouwen in de economie dan een maand eerder. De vertrouwensindex daalde, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, van -23 naar -28. De daling is veroorzaakt door een negatiever oordeel over het economisch klimaat en een verslechtering van de koopbereidheid. Dat blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS. Het niveau van het consumentenvertrouwen is laag. Al ruim vier jaar zijn er meer pessimisten dan optimisten.

Oordeel economisch klimaat negatiever
Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat was in augustus 2005, na correctie voor seizoeninvloeden, negatiever dan in juli. Vooral over de economische situatie in de komende twaalf maanden waren de consumenten somberder. Het oordeel over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden werd iets negatiever.

Verslechtering koopbereidheid
Ook de koopbereidheid van consumenten nam in augustus, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, af. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de
financiële situatie van het huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor
het doen van grote aankopen. In augustus verslechterde het oordeel over de
financiële situatie van het eigen huishouden in de komende twaalf maanden
fors. Ook het oordeel over de financiële situatie in het afgelopen jaar werd
negatiever. Over de vraag of het een gunstige tijd is voor het doen van grote
aankopen veranderde de consument niet van mening.

Bron: CBS