Consumentenvertrouwen stijgt lichtHet vertrouwen van de Nederlandse consument is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in juli 2005 licht gestegen in vergelijking met de voorgaande maand. In de maanden mei en juni was nog sprake van een daling. Het niveau van het vertrouwen is echter nog steeds laag. De koopbereidheid verbeterde licht in juli ten opzichte van juni. Het oordeel over het economisch klimaat veranderde nauwelijks. Dit blijkt uit het Consumenten
Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Koopbereidheid iets minder negatief
De koopbereidheid van consumenten was in juli iets minder negatief. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. Consumenten waren minder negatief over het doen van grote aankopen en over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden zijn consumenten niet van mening veranderd.

Oordeel economisch klimaat vrijwel gelijk
Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in juli nauwelijks gewijzigd. De consument was nog steeds somber over het economisch klimaat. In juli waren er per saldo 28 procent meer pessimisten dan optimisten. Het oordeel over de economie in de komende twaalf maanden verbeterde. Over het economisch klimaat van de afgelopen twaalf maanden veranderden consumenten nauwelijks van mening.

Bron: CBSComments are closed.
%d bloggers liken dit: