Het consumentenvertrouwen is in januari vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van december 2005. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid veranderde nauwelijks. Vanaf september 2005 vertoont het consumentenvertrouwen een stijgende lijn. De pessimisten vormen echter nog steeds de meerderheid. Dit blijkt uit voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers van het CBS.
Oordeel economisch klimaat nauwelijks veranderd
Het oordeel over het economisch klimaat bleef in januari vrijwel ongewijzigd in vergelijking met een maand eerder. De consument veranderde nauwelijks van mening over zowel de economische situatie in de komende als in de afgelopen twaalf maanden. Over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden oordeelden consumenten per saldo positief. Dit is de derde maand op rij dat er meer optimisten dan pessimisten zijn.
Koopbereidheid blijft laag
De koopbereidheid van consumenten is in januari nauwelijks gewijzigd ten opzichte van december en is nog steeds laag. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. Over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden werden consumenten minder negatief. Consumenten veranderden nauwelijks van mening over de eigen financiën in de komende twaalf maanden en over het doen van grote aankopen.
Stijgende lijn consumentenvertrouwen
Het consumentenvertrouwen vertoont vanaf september 2005 een duidelijk stijgende lijn. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een verbeterd oordeel over het economisch klimaat. In vijf maanden tijd steeg het oordeel van consumenten over de economie fors (24 punten). De koopbereidheid daarentegen verbeterde in deze periode slechts weinig (5 punten).
bron:CBS